Vi älskar att se våra produkter & kunder på sociala medier och ibland frågar vi kunder om vi kan dela deras bilder/videos i våra kanaler och på vår webbplats. Bilderna publiceras på startsidan samt på respektive produkt-/kategorisida för att ge kunder en möjlighet att se våra produkter "på riktigt". Bilderna kan också publiceras i våra andra kanaler, däribland på Instagram, Facebook och i nyhetsbrev.

 
Genom att svara på vår förfrågan med hashtagen #YesRelode godkänner du följande:
 
Du ger Relode AB en icke-exklusiv, royalty-free, världsomspännande licens att använda bilderna i vilka du svarat med #YesRelode, händanefter kallad "bild", i sin marknadsföring och/eller reklam, inklusive i gallerier på webbplatsen, nyhetsbrec, sociala medier och e-post.
 
Du bekräftar även att du äger alla rättigheter till dina bilder, att du har fått godkännande att personer som visas i bilderna samt att Relode AB har rätten att använda bilderna utan att bryta mot tredje parters rättigheter eller gällande lagar.
 
Härmed avskriver du Relode AB från alla krav på att betala dig för användning av dina bilder samt rättigheterna kopplat till ovannämnda användningsområden, vilket också innebär att du godkänner och friskriver Relode AB och alla som arbetar åt Relode AB från krav och ansvar, oavsett anledning, kopplat till anvädning av bilderna som beskrivits ovan.
 
Du är välkommen att kontakta oss om frågor om våra tjänster samt dataskyddslagar på: Kundtjanst@relode.se